هزینه ارزیابی مدارک مهندسین استرالیا

سازمان مهندسین استرالیا Engineers Australia مدارک شما را برای معادل سازی آن با مدرک استرالیایی ارزیابی می کند. پرداخت هزینه ها در تمامی مراحل را از ما بخواهید